Lid worden van RV Paardenvreugd

Het bestuur van RV Paardenvreugd heet u van graag welkom bij onze vereniging.

Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Download > Aanmeldingsformulier RV Paardenvreugd en vul het in, bewaar het en mail het naar de secretaris van de RV Paardenvreugd.

Je ontvangt na aanmelding een factuur – zodra je deze factuur hebt voldaan wordt je door de vereniging aangemeld bij de KNHS. Je bent dan lid van onze vereniging en je kunt een startpas aanvragen bij de KNHS. Het aanvragen van een startpas doe je zelf bij de KNHS.

Spelregels RV Paardenvreugd
Om het één en ander goed te laten verlopen heeft de vereniging enkele spelregels opgesteld.

  • Het lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan.
  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december.
  • Indien het lidmaatschap niet wordt opgezegd – loopt het automatisch door.
  • Het lidmaatschap kan – met in inachtneming van twee maanden – aan het einde van het kalenderjaar schriftelijk worden beëindigd.
  • Bij evenementen, georganiseerd door de RV Paardenvreugd, waarbij te paard gezeten wordt, is men verplicht een veiligheidshelm te dragen. Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid voor ondeugdelijk harnachement en eventueel hieruit voortvloeiende schade.
  • Wij verzoeken onze leden zich op wedstrijden correct te kleden en te gedragen.
  • Bij eventuele conflicten kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem contact op met Monique van Galen Last – secretaris van de RV Paardenvreugd via de mail of stuur een app naar: 06 46230529