Vereniging RV Paardenvreugd

Ereleden Marion en Ineke

Ereleden Marion en Ineke

RV Paardenvreugd stelt haar leden in de gelegenheid om deel te nemen aan landelijke wedstrijden. Het is een vereniging ‘op papier’. Het tarief voor het lidmaatschap van RV paardenvreugd is hierdoor voordelig, daarnaast zijn er voor de leden geen verplichtingen zoals kantinedienst of terreinwerkzaamheden.

Ontstaansgeschiedenis
Rijvereniging Paardenvreugd is in 1998 opgericht door een aantal mensen die hun paard op pensionstal Paardenvreugd hadden gestald en graag wedstrijden wilden gaan rijden. Dit was alleen mogelijk als men lid was van een toenmalige NBVR verenging. Omdat men niet een geschikte vereniging kon vinden werd besloten er zelf een op te richten!

Het werd een vereniging  “op papier“ dus zonder eigen accommodatie. RV Paardenvreugd en pensionstal Paardenvreugd staan los van elkaar. Teus en Judith van ’t Klooster, Nicole Vos, Marion Lanen en Ineke van het Klooster vormden het eerste bestuur en diende een verzoek in bij de KNHS om een rijvereniging op te richten.

In 2008 zijn Marion Lanen en Ineke van het Klooster gehuldigd als ereleden na tien jaar in het bestuur van RV Paardenvreugd te hebben gezeten.

In 2016 nam Henk van der Steeg, onze voorzitter, na jaren trouwe dienst afscheid en werd ook hij benoemd tot erelid!

Accommodatie
Omdat RV Paardenvreugd zoals gezegd een vereniging op papier is – dus zonder eigen accommodatie – is het organiseren van evenementen zoals een onderlinge wedstrijd of clinic in feite niet mogelijk. Maar de laatste jaren stelt pensionstal Paardenvreugd een paar keer per jaar de accommodatie voor de RV Paardenvreugd beschikbaar, zodat we toch een soort van thuisbasis hebben van waaruit we iets voor onze leden kunnen doen.
De laatste jaren is onze ledental redelijk stabiel en zijn we een gezonde vereniging en dit jaar vieren we het 20 jarig bestaan!!!!!

Erelid Henk!

 

 

 

Advertenties

 
 

Adverteren? Uw logo hier en uw advertentie de nieuwsbrief van RV Paardenvreugd? Neem gerust contact op.